Jamadent Praga - Zdjęcie 26

Można też obejrzeć edukacyjny model ludzkiej szczęki.