Jamadent Praga - Zdjęcie 35

Wszędzie wystrój jest konsekwentny, także w drugim z dwóch gabinetów dentystycznych.